излагане

излагане
същ. - срам, позор, резил, компрометиране
същ. - изразяване, казване, изложение, твърдение, изявление, изказване
същ. - показване, показ, демонстрация
същ. - посочване, изтъкване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • демонстрация — същ. показ, излагане, изложение, манифестация същ. доказателство, опит, свидетелство, засвидетелствуване същ. несъгласие, протест, негодувание, митинг същ. предизвикателство, провокация същ. показване …   Български синонимен речник

  • изказване — същ. изразяване, мнение, реч, дума, изявление, говорене същ. излагане, казване, изложение, твърдение същ. оценка, преценка, присъда, решение същ. тържествена декларация …   Български синонимен речник

  • изложба — същ. изложение, излагане, показ, демонстрация …   Български синонимен речник

  • изложение — същ. излагане, изразяване, казване, твърдение, изявление, изказване същ. обяснение, описание, тълкуване същ. посочване, изтъкване …   Български синонимен речник

  • изобличение — същ. разкриване, разобличение, демаскиране същ. засрамване, компрометиране, позор, опозоряване, излагане …   Български синонимен речник

  • изразяване — същ. излагане, казване, изложение, твърдение, изявление, изказване същ. превод, тълкуване, предаване, интерпретация, изпълнение …   Български синонимен речник

  • изтъкване — същ. емфаза, емфатичност, подчертаност, ударение, наблягане същ. подчертаване, важност, значение същ. посочване, излагане, изложение …   Български синонимен речник

  • изявление — същ. изява, заявление, декларация, изказване, интервю същ. публикация, съобщение същ. излагане, изразяване, казване, изложение, твърдение същ. признание, деклариране същ. тържествена декларация …   Български синонимен речник

  • казване — същ. излагане, изразяване, изложение, твърдение, изявление, изказване …   Български синонимен речник

  • показ — същ. изложение, изложба, излагане, наяве същ. демонстрация същ. показване същ. проявление, проява …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”